Regulamim

Dbamy o komfort i wygodę naszych gości, dlatego stworzyliśmy niniejszy Regulamin, w którym znajdują się zasady selekcji oraz zachowania się gości. 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego przestrzeganie w trakcie pobytu w Klubie. 

Godziny otwarcia Klubu

Klub Split składa się z czterech stref: restauracja, show bar, karaoke oraz klub nocny. 

Każda z powyższych stref ma swoje godziny pracy. 

  • Restauracja jest czynna przez 12:00-24:00
  • Show Bar jest czynny w godzinach od 20:00 do 24:00
  • Karaoke jest czynne przez 18:00-24:00

Dress code w Klubie Split

Będziemy wdzięczni, jeśli będziesz przestrzegać dress codu obowiązującego w naszym Klubie. Zachęcamy do zakładania ubrań w stylu casual, culture, cocktail oraz dbać o swój wygląd.

Do Klubu nie będą wpuszczane osoby w ubraniu plażowym oraz w brudnej i podartej odzieży lub butach.  

Zasady zachowania się w Klubie Split

Ograniczenia dotyczące wstępu do Klubu:

Zakaz wejścia do Klubu osobom nietrzeźwym lub pod wpływem substancji odurzających. Również nie będą wpuszczone osoby sprzedające narkotyki i alkohol. Administracja Klubu określa stopień nietrzeźwości według własnego uznania. 

Zakaz wnoszenia do Klubu broni, noży i innych ostrych przedmiotów, gazów obronnych oraz innych narzędzi do samoobrony. Pracownicy ochrony mogą nie wpuścić do Klubu osób posiadających przy sobie powyższe przedmioty lub w przypadku wykrycia innych podejrzanych i niebezpiecznych przedmiotów. 

Zostaw swojego ukochanego zwierzaka w domu. Obiekt nie jest dostosowany do przyjmowania zwierząt. 

Odpocznij w Klubie

Alkohol i papierosy sprzedajemy wyłącznie osobom pełnoletnim. Obsługa Klubu ma prawo wylegitymować kupującego w celu weryfikacji wieku. 

Palenie tytoniu i cygar jest dozwolone w miejscu do tego wyznaczonym, tj. na sali dla palących. Prosimy o uszanowanie innych gości Klubu i palenie tytoniu w przeznaczonych do tego miejscach.

Prosimy o niewnoszenie do Klubu własnych napojów alkoholowych i bezalkoholowych, jedzenia, narkotyków i środków pirotechnicznych, w szczególności zimnych ogni. 

Zakaz wnoszenia na parkiet taneczny jedzenia i picia, w szczególności szklanek i kieliszków. 

Prosimy o niezakładanie nóg na kanapy, krzesła, stoły oraz nie niszczyć mienia Klubu. Nasz personel pomoże Ci wygodnie umieścić torby i rzeczy osobiste koło Ciebie. Natomiast prosimy o niepozostawianie rzeczy na podłodze, przy barze, występach w ścianie, parapetach lub schodach. 

Pilnuj swoich rzeczy osobistych. Administracja Klubu nie ponosi odpowiedzialności za Twoje rzeczy i/lub pojazdy. 

Prosimy nie tańczyć bez ubrań lub obuwia i nie przeszkadzać zaproszonym gwiazdom, didżejom, tancerzom, prowadzącym oraz personelowi Klubu. 

Będziemy wdzięczni, gdy atmosfera Klubu będzie spokojna i przyjazna. Dlatego prosimy o unikanie wszelkich konfliktów lub bójek oraz niezakłócanie porządku publicznego. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Klubu, Administracja ma prawo wezwać ochronę w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie. 

Zabrania się spania na terenie Klubu. 

Zabrania się korzystania z kabiny w toalecie przez dwie osoby lub więcej jednocześnie, wstępu do pomieszczeń służbowych. 

Uprzejmie prosimy o korzystanie z szatni oraz niepozostawianie rzeczy osobistych poza szatnią. 

Zastrzegamy sobie prawo do robienia zdjęć i filmów w czasie imprez organizowanych przez Klub. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez Klub dla celów komercyjnych oraz osobistych, za wyłączeniem rejestracji wizerunku w Show Barze. Szanujemy prywatność naszych gości. 

Zwracamy uwagę, że w Klubie obowiązuje zakaz fotografowania sprzętem profesjonalnym oraz rejestracji audio-wizualnej imprezy bez zgody Administracji Klubu. 

Ochrona Klubu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych gości oraz szybkiego reagowania na sytuacje konfliktowe budynek Klubu objęty jest monitoringiem wizyjnym. Ochrona fizyczna Klubu wykonywana jest przez wykwalifikowanych pracowników ochrony. 

Jeśli zostaniesz wciągnięty w sytuację konfliktową, powiadom o tym personel Klubu oraz postępuj zgodnie z jego instrukcjami. 

Osoby naruszające regulamin Klubu będą usuwane z Klubu przez pracowników ochrony bez zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet. W niektórych przypadkach Administracja Klubu może ograniczyć wstęp do Klubu na czas nieokreślony.

Bądź na bieżąco

Otrzymuj najnowsze informacje o aktualnościach i wydarzeniach w Split Club